Ibanez JEM Forum banner

UV7BK

Ibanez UV7BK Black with Green Dots.
Sold in 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996.
'96 Uv7bk

'96 Uv7bk

 • 0
 • 0
'96 Uv7bk

'96 Uv7bk

 • 0
 • 0
'96 Uv7bk

'96 Uv7bk

 • 0
 • 0
Green Dot Universe

Green Dot Universe

 • 0
 • 0
Uv7bk

Uv7bk

 • 0
 • 0
Uv7bk

Uv7bk

 • 0
 • 0
Uv7bk

Uv7bk

 • 0
 • 0
Uv7bk

Uv7bk

 • 0
 • 0
Uv7bk

Uv7bk

 • 0
 • 0
'96 Uv7bk

'96 Uv7bk

 • 0
 • 0
'96 Uv7bk

'96 Uv7bk

 • 0
 • 0
Top